Stavební a elektro připravenost

Montáž závory se provádí na připravený betonový základ minimálně 0,5/0,5 m do hloubky 0,8-1m. Vývod kabelů je uprostčed základu uložen v chráničce, doporučuji oddělit slaboproud od napájecího napětí 230 V